Συμπόσιο

Λίγα λόγια για το ΤΕΑΜ:

 

«Η Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο 2.0»

15 Νοεμβρίου 2022 – MAKEDONIAPALACE

 

Πρόκειται για την δεύτερη επίσημη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς), η οποία εντάσσεται σε μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας της Βορείου Ελλάδος.

 

Στη συντονιστική επιτροπή για τη διεξαγωγή του συμποσίου, συμμετέχουν μέλη από το ΔΣ του ICC Ελλάς καθώς και υποστηρικτές από φορείς της Θεσσαλονίκης:

 

  • Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος ICC Ελλάς

Image of Petros Doukas

LINKED IN: https://www.linkedin.com/in/petros-doukas-57a0b432/

 

  • Κυριάκος Μερελής, Αντιπρόεδρος ICC Ελλάς, ΕΕΘ

Image of Kyriakos Merelis

LINKED IN: https://www.linkedin.com/in/κyriakos-merelis-8184415a/

 

  • Ευστράτιος Σαράντου, Ταμίας ICC Ελλάς, ΒΕΘ, ΣΕΒΙΠΕΘ

Image of Eustratios Sarantou

LINKED IN: https://www.linkedin.com/in/stratos-sarantou-85213977/

 

  • Κωνσταντίνος Μωραιτίδης, Μέλος ΔΣ ICC Ελλάς, ΕΒΕΘ

Image of Konstantinos Moraitidis

Konstantinos Moraitidis | LinkedIn

 

  • Γεώργιος Νικέζης, Διοικητικός σύμβουλος προέδρου ICC Ελλάς

LINKED IN: https://www.linkedin.com/in/georgenikezis/

 

  • Φίλιππος Ιωάννου, Διευθυντής ICC Ελλάς

https://www.iccwbo.gr/

 

Η Διοργάνωση του συμποσίου αποφασίστηκε από το ΔΣ του ICC Hellas του οποίου μέλη είναι:

 

Πέτρος Δούκας Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελίδης Αντιπρόεδρος, Βασίλης Κούτσης Αντιπρόεδρος, Κυριάκος Μερελής Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Α. Βερνίκος Μέλος ΔΣ (Επίτιμος Πρόεδρος), Ευστράτιος Σαράντου Ταμίας, Γεώργιος Ανδρέου Μέλος ΔΣ, Κωνσταντίνος Μωραιτίδης Μέλος ΔΣ, Άννα Καμαρίδη Μέλος ΔΣ, Φώτης Κωττής Μέλος ΔΣ, Βασίλειος Βασιλείου Μέλος ΔΣ, Σωτήριος Βλάχος Μέλος ΔΣ, Χάρης Λαμπρόπουλος Γενικός Γραμματέας, Φίλιππος Ιωάννου  Διευθυντής, Προκόπης Δημητριάδης Νομικός Σύμβουλος.

Διοικ.Συμβούλιο/Board of Directors - I.C.C. Hellas (iccwbo.gr)